Vrijwaring

Vrijwaring

Voordat u geholpen wordt zult u misschien moeten wachten. De aanwezige cliëntadviseurs proberen 15 – 30 minuten voor iedere cliënt vrij te houden. Zij gaan er vanuit dat u het gesprek voor hebt bereid zodat u uw probleem kort en bondig kunt vertellen.

U mag van de dienstdoende cliëntadviseurs verwachten dat zij beschikken over algemene kennis. Zij zijn niet als advocaat of als specialist werkzaam. Zij adviseren u naar beste weten, gebaseerd op globale kennis, eenvoudige documentatie en uiteraard uw informatie. Voor het op peil houden van de benodigde globale kennis van de sociale kaart wordt door cliëntadviseurs regelmatig deelgenomen aan cursussen en trainingen. Het advies is kosteloos en onafhankelijk.

U mag een direct en concreet advies verwachten. Dat kan ook een verwijzing naar bijvoorbeeld het sociale wijkteam, een andere organisatie, rechtswinkel, vakbond, notaris of advocaat zijn. Soms wordt een collega geraadpleegd, of kan het nodig zijn elders informatie in te winnen. Bij doorverwijzen kunnen wij uw naam en telefoonnummer noteren, zodat wij of de andere instantie u gemakkelijker kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt. Dan wordt er later contact met u opgenomen, of wordt er een vervolgafspraak met u gemaakt. Uitdrukkelijk vermelden wij dat de cliëntadviseurs de behandeling van uw zaak niet overnemen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het al dan niet opvolgen van het advies. U kunt natuurlijk ook een ’second opinion’ vragen.

Van het gesprek worden aantekeningen gemaakt die de cliëntadviseurs bij een eventueel volgend bezoek kunnen raadplegen. Alles wat met u besproken wordt of wat de cliëntadviseurs te lezen krijgen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.