Gedragscode

Het uitgangspunt van deze gedragscode is een prettige werksfeer en een productieve werkomgeving.

De omgang met cliënten
Stichting Buurtservicepunt wil als organisatie pro-actief, klantgericht en professioneel zijn. Dit vereist een correcte en dienstverlenende instelling van de medewerkers in de richting van onze cliënten.

Cliënten worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun afkomst, religie, etniciteit, politieke overtuiging, of hun gedragingen. Hierin passen geen verbale of non-verbale uitingen met een discriminerend of seksistisch karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd wordt met respect over de cliënten gesproken.

Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met klantinformatie. De privacy van cliënten wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen  gebruik gemaakt.

Wilt u meer informatie over de gedragscode? Klik dan op Gedragscode stichting Buurtservicepunt