Samenwerkingspartners

Stichting Buurtservicepunt werkt samen met:


Amaryllis;(Sociale wijkteams)
Dbieb; Buurtservicepunt organiseert in samenwerking met de DBieb het Informatiepunt Digitale Overheid
Belastingdienst; Buurtservicepunt is een Toeslagenservicepunt