Missie en Visie

Missie

Stichting Buurtservicepunt wil de zelfredzaamheid van burgers stimuleren en is actief in de wijken met de laagste inkomens. Veel burgers komen bij stichting Buurtservicepunt met vragen van financiële aard. Zij kunnen ondersteuning gebruiken bij allerhande vragen van financiële  aard, o.a. bij het aanvragen van toeslagen etc.

De burger blijft zelf verantwoordelijk, de cliëntadviseurs  ondersteunen de burgers bij het houden van de regie over zijn of haar leven. Indien nodig, als er sprake is van complexe problematiek bijvoorbeeld, wordt er doorverwezen naar de wijkteams of een andere (welzijns)organisaties.

Visie

Stichting Buurtservicepunt is een autonome organisatie, die er naar streeft om op een laagdrempelige manier alle burgers in de verschillende wijken van de gemeente Leeuwarden tijdens inloopspreekuren te ondersteunen bij hun vragen en problemen op het gebied van wonen, werk en welzijn. De cliëntadviseur is een neutrale persoon die wanneer nodig opkomt voor de burger in het contact tussen de burger en instanties of de gemeente. De cliëntadviseur  kan de communicatie tussen de burger en de instanties verhelderen of herstellen.

Het merendeel van de beantwoorde vragen blijkt van financiële aard te zijn. Het betreft o.a. hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand, het aanvragen van een uitkering, hulp bij de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen, hulp bij het aanvragen van kwijtschelding, advies over de WMO en het verlengen van een verblijfsvergunning. De doelgroep bestaat voornamelijk uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen.

Een belangrijk uitgangspunt van stichting Buurtservicepunt is het zelfredzaam maken van de burger en samen met de burger onder deskundige begeleiding van een vrijwilliger een oplossing te vinden voor zijn of haar probleem. Een groot aantal van de medewerkers van het Buurtservicepunt is uitkeringsgerechtigde, net zoals het overgrote deel van de doelgroep waarvoor stichting Buurtservicepunt zich inzet. Burgers geven regelmatig aan dat het prettig voor hen is om geholpen te worden door iemand die zich goed kan inleven in zijn of haar situatie. Er is sprake van ‘empowerment’; daadkrachtige burgers helpen andere burgers.