Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Stichting Buurtservicepunt

Doelstelling stichting Buurtservicepunt
De doelstelling van stichting Buurtservicepunt is het organiseren van gratis inloopspreekuren voor burgers in Leeuwarden en Grou terzake ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van wonen, werken en welzijn en voorts al hetgeen wat hiermee verband houdt.

Beloningsbeleid bestuursleden stichting Buurtservicepunt
De bestuursleden van stichting Buurtservicepunt kunnen hun inspanningen voor het bestuur en/of tijdsbesteding niet laten compenseren. Ook mag een bestuurslid geen vacatiegeld declareren. Voorgeschoten uitgaven voor het realiseren van het doel van de stichting en gereden kilometers/kosten trein (2de klas )- of busreis mogen gedeclareerd worden, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betrof.

Het merendeel van het bestuur moet de goedkeuring geven over de tijden en kosten die gedeclareerd moeten worden, alvorens de declaratie wordt toegekend.
De declaratie zal geschieden, nadat het bestuurslid kwitanties en/of bonnen overhandigd heeft aan de penningmeester, inclusief een geheel ingevuld en ondertekend declaratieformulier.

Beloningsbeleid vrijwilligers stichting Buurtservicepunt
De vrijwilligers van stichting Buurtservicepunt kunnen hun inspanningen voor stichting Buurtservicepunt niet laten compenseren. Ook mag een vrijwilliger geen vacatiegeld declareren. Voorgeschoten uitgaven voor het realiseren van het doel van de stichting en gereden kilometers/kosten trein (2de klas )- of busreis mogen gedeclareerd worden, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betrof.

Het merendeel van het bestuur moet de goedkeuring geven over de tijden en kosten die gedeclareerd moeten worden, alvorens de declaratie wordt toegekend.
De declaratie zal geschieden, nadat de vrijwilliger kwitanties en/of bonnen overhandigd heeft aan de penningmeester, inclusief een geheel ingevuld en ondertekend declaratieformulier.