Vrijwilligersbeleid

Inleiding
Zoals vele organisaties in Nederland kan Stichting Buurtservicepunt bestaan dankzij de grote inzet van vrijwilligers. De medewerkers van Stichting Buurtservicepunt werken op vrijwillige basis bij de organisatie. Voor al deze medewerkers is een vrijwilligersbeleid opgesteld.

Definitie van vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk wordt vaak gedefinieerd als  “werk dat onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving in enig georganiseerd verband en met enige regelmaat”. Deze definitie hanteren wij ook bij Stichting Buurtservicepunt.

Visie op vrijwilligerswerk
Bij Stichting Buurtservicepunt wordt getracht, waar mogelijk, geen onderscheid te maken in het beleid tussen betaalde en onbetaalde medewerkers (mocht er zich in de toekomst een mogelijkheid voordoen om betaalde krachten aan te nemen, momenteel is hier echter geen sprake van). Door op deze manier met de vrijwilligers om te gaan zullen zij zich meer gewaardeerd voelen en zodoende een betere binding met de organisatie hebben en houden.

Er zijn echter normaliter een aantal zaken waarbij wel een onderscheid wordt gemaakt tussen betaalde krachten en onbetaalde krachten. Denk hierbij o.a. aan de werving & selectie procedure en de beoordeling van het functioneren. In het  vrijwilligersbeleid, dat in dit document beschreven wordt, zullen de zaken behandeld worden waar de vrijwilligers inhet functioneren mee te maken zullen krijgen.

Wilt u meer weten over over ons vrijwilligersbeleid?

Klik dan op Vrijwilligersbeleid