Kwaliteitscriteria

De samenwerking tussen de cliëntadviseurs van de stichting Buurtservicepunt wordt benadrukt door onderstaande gezamenlijke uitgangspunten. De criteria bevorderen meer gelijkheid en bieden de cliënten duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten aan steun. De cliëntadviseurs streven er naar om hun spreekuurwerk zoveel mogelijk te laten voldoen aan de criteria en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en toetsing.

De lijst is bedoeld als een checklist, om de kwaliteit van het eigen spreekuur te toetsen. Een belangrijk kenmerk van het spreekuurwerk is dat het om vrijwillige hulpverlening gaat. De stichting Buurtservicepunt zal de ondersteuning en voorzieningen voor het spreekuurwerk afstemmen op de kwaliteitscriteria.

Voor meer informatie kunt u klikken op Kwaliteitscriteria voor spreekuurwerk