Stichting buurtservicepunt

ANBI
KvKnummer
RSIN
Naam
Statutaire titel

Activiteits-
omschrijving

Toegekend
69161259
857760361
Stichting Buurtservicepunt
Gemeente Leeuwarden

Het organiseren van gratis inloopspreekuren in Leeuwarden en Grou terzake ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied van wonen, werk en en welzijn en voorts al hetgeen wat hiermee verband houdt.

Activiteit

88999- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op  het gebied van welzijn

Bezoekadres: Grote Kerkstraat 80, 8911 EG Leeuwarden
Postadres: Het postadres is gelijk aan het bezoekadres
Email: info@buurtservicepunt.nu
Telefoon: 06 348 43 569